Trädgårdsskötsel

Här har vi samlat information om trädgårdsskötsel för oss i koloniföreningen, som även andra med trädgård kan ha nytta av. Tips kring odling, invasiva växter och skadedjur med mera.

Ogräsbekämpning

Salt och ogräsättika får inte användas som ogräsbekämpning, det är bara handkraft som gäller. Läs mer i miljöhandboken. Sommaren 2023 påbörjades ett undantag med försök med ogräsättika för bekämpning av ogräs, mossa och beläggningar på våra gemensamma grusgångar. Sedan 2021 är det förbjudet att använda bekämpningsmedel på bland annat koloniområden. Mer information finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

Skadedjur som...
...sniglar

Här kan du  läsa om bekämpning av sniglar.

...getingar
Kontakta ditt försäkringsbolag och kolla vad som gäller om du behöver hjälp med att ta bort getingbo eller andra skadedjur. Hos många försäkringsbolag ingår detta i försäkringen.

... råttor
Upptäcker du råttor på området, kontakta ditt försäkringsbolag på en gång. 
Tänk på att inte mata fåglar under vintern med tanke på att det drar till sig möss och råttor.

... harpest
Var uppmärksam på infekterade myggbett i samband med hög feber, vilket kan vara harpest. Här finns mer information om harpest.

Bevattning

Vid alla kolonilotter finns kranar för bevattning med åvatten. Samla vatten vid regn så att du kan använda regnvatten till bevattning i så stor omfattning som möjligt. När det gäller bevattning med åvatten vattnar de med jämnt lottnummer jämna datum och de med ojämnt lottnummer ojämnt datum. Detta för att inte belasta pumpen för hårt. Etablerade gräsmattor ska inte bevattnas alls.

Kompostering
Alla ska kompostera på sin kolonilott. Det kan ske genom yt- eller direktkompostering, kompostlimpa, kompostkärl eller nedgrävning. Detta ingår som en del i miljödiplomeringen och det sker inspektion för att se att det finns fungerande kompostering.  När a
lla kolonister komposterar minskar också container- och sopkärlsanvändandet och koloniföreningen får en lägre avgift för tömningarna. Läs mer om vad som gäller i föreningens miljöhandbok och ordningsregler.

 

Obs! Vattna igenom din kompost vid långa perioder av riktigt varmt och torrt väder så att förmultningsprocessen hålls igång.  Sommaren 2018 självantände komposter med mycket torrt material på koloniområde i Stockholm, så håll koll på hur det ser ut hos dig för att minimera den risken. 

 

Här kan du läsa mer om kompostering: 

https://www.blomsterlandet.se/tips-rad/tradgard/tradgardsskotsel/sa-gor-du-med-tradgardsavfallet/


Containern

Containertömningen är en stor kostnad för föreningen och ska bara användas när det inte ryms mer i din egen kompost. I containern kan du då slänga nedklippt trädgårdsavfall. Läs mer om vad som gäller i miljöhandboken. Styrelsen meddelar via mejlutskick/i nyhetsbrev när sista tömningen sker i höst.

Invasiva växter
Det finns ett antal invasiva växter som behöver utrotas som till exempel kanadensiskt gullris, jättebalsamin, jätteloka och vresros. 
Här hittar du information om växterna och hur de bekämpas: http://www.for.se/invasiva-frammande-arter/. Var och en ansvarar för att utrota eventuella invasiva växter från sin kolonilott! 


OBS! Invasiva växter får inte läggas på kompost eller i containern utan ska kastas som restavfall för att undvika fortsatt spridning!!

 

Trädbeskärning, fallfrukt och risinsamling

Det är viktigt att beskära träd och då även tänka på att de inte skuggar grannens lott för mycket. Som enskild kolonist kan du, om du inte vill eller kan göra det själv, anlita någon av de som brukar utföra sådana tjänster på området. Bokningslistor  och kontaktuppgifter till trädbeskärare brukar finnas i föreningsstugan framåt hösten. Ofta finns det även kontaktuppgifter på anslagstavlan vid föreningsstugan. 

 

Gallra karten
Gallra äpplen och annan frukt tidigt på säsongen och släng karten på din egen kompost. När du gallrar blir frukten som sitter kvar på träden finare och du behöver inte ta hand om och slänga ett överflöd av dåliga äpplen i vår gemensamma containern. 

 

Fallfrukt
Observera att ingen fallfrukt får ligga kvar i din trädgård över vintern. Det kan göra att växtsjukdomar sprids och lockar till sig råttor. Släng inte överskottsäpplen (avser även oskadad fallfrukt) utan lägg dem i påsar vid grindarna. Det uppskattas mycket av förbipasserande och sparar plats i vår container.

 

Risinsamling

Gallergrindarna sätts upp för insamling under hösten och töms och tas bort på våren. Styrelsen meddelar via mejl/nyhetsbrev när risinsamlingen drar igång på hösten och töms på våren. OBS! Det är bara grenar från våra träd som får läggas i risinsamligen, mjuka växtdelar och nedklippta perenner ska läggas i din egen kompost. Försök att packa grenarna högt och hårt så att det inte bildas tomrum.

Potatis
Vi får bara odla potatis som är resistent mot potatiskräfta. En lista med exempel på resistenta potatissorter finns på anslagstavlan i föreningsstugan. OBS! Följande sorter är INTE resistenta: Bintje, King Edward, Early Puritan, British Queen (Snöboll), Evergod (Vit drottning), Mandelpotatis, Maritiema och Swift. Mer information om potatiskräfta finns på Jordbruksverkets hemsida. 

Varje år ska vi meddela Länsstyrelsen vilka potatissorter som odlas på våra lotter. Styrelsen meddelar via mejl eller nyhetsbrev när lista att fylla i finns i föreningsstugan.