Vårt miljöarbete

Här kan du läsa vår miljöhandbok

 

Örnsro koloniförening miljödiplomerades 2023
I början av sommaren 2023 miljödiplomerades Örnsro koloniförening enligt Koloniträdgårdsförbundets kriterier, som du kan läsa mer om här (pdf). Miljögruppen arbetar vidare utifrån föreningens miljöhandbok som antogs på årsmötet 2023.


Här är några exempel på miljöarbetet i föreningen:

 

Vi skapar en äng vid föreningsstugan
På en tom gräsyta vid föreningsstugan finns nu ett insektshotell och vi har planterat en sälg. Rabatterna är rensade och delvis omplanterade med insektsvänliga växter och en omvandling till äng har påbörjats i delar av gräsmattan. Mot planket odlas solrosor.

Insektshotellet
Kolonister på området bidrar med bomaterial till insektshotellet, som är byggt av pallar. Allt från gamla lerkrukor, barkbitar i travar, torrt gräs, buntar av bambu eller vass, tegelstenar, träbitar med borrade hål, mossa och rullar av wellpapp kan bli boplatser åt humlor, bin och insekter. Även överblommade perenner med ihålig stam kan klippas ner i bitar om minst 10-15 centimeter, buntas ihop och fyllas på i hotellet. Genom våra insatser bidrar vi till biologisk mångfald. Vi har även regnvattentunnor på plats för att samla upp vatten till bevattning av ängen.

 

Kompostering

Alla ska kompostera på sin kolonilott. Det kan ske genom yt- eller direktkompostering, kompostlimpa, kompostkärl eller nedgrävning. Det ingår som en del i miljödiplomeringen och det sker inspektion för att se att det finns fungerande kompostering.  När alla kolonister komposterar får vi fram en massa fin jord att odla i. Vi minskar också mängden trädgårdsavfall som slängs i container- och avfallskärl. Det innebär i sin tur att koloniföreningen får en lägre avgift för tömningarna. Färre transporter är också bra för miljön. Läs mer om vad som gäller i föreningens miljöhandbok och ordningsregler.


Gemensam äppelmustning
Hösten 2022 kom Västanberg musteri med ett mobilt musteri till koloniområdet. Genom att göra äppelmust av fallfrukt och ett överflöd av äpplen från flera kolonister, togs frukten tillvara samtidigt som den gav mycket gott att dricka! 

 

Foton: Jessica Götesdotter. Foton äppelmustning: Ewa Nielsen.

 

Odlingsskylt foto Jessica Götesdotter.jpg
Solrosodling juni 2023 foto Jessica Götesdotter.jpg
Solrosodling juli 2023 foto Jessica Götesdotter.jpg
Solrosodling 3 september 2023 foto Jessica Götesdotter.jpg
Insektshotell 1 2022 foto Jessica Götesdotter.jpg
Insektshotell 2 foto Jessica Götesdotter.jpg
Insektshotell 5 foto Jessica Götesdotter.jpg
Insektshotell 3 foto Jessica Götesdotter.jpg
Insektshotell 4 Jessica Götesdotter.jpg
Insektshotell 6 foto Jessica Götesdotter.jpg
Tillverkning appelmust bild 1 foto Ewa Nielsen.jpg
Tillverkning appelmust bild 2 foto Ewa Nielsen.jpg
Tillverkning appelmust bild 3 foto Ewa Nielsen.jpg
Tillverkning äppelmust bild 4 foto Ewa Nielsen.jpg