Historik och bilder från förr

 

Här kan du läsa en artikel från Arkivcentrum Örebro läns tidskrift Aktstycket från juni 2021. På sidan 3 börjar artikeln Från åkermark till trästad - en historia om Örnsros förvandlingar. 

 

Byggnadsvårdspris 2005

År 2005 fick Örnsro koloniförening pris för god kulturminnesvård, motiveringen löd som följer: 

 

 

"Örebro hembygdsförenings byggnadsvårdpris 2005 går till Örnsro koloniförening för god kulturminnesvård. Av Örebros fyra koloniområden så är Örnsro den äldsta. År 2005 firade verksamheten 100 år. Örnsro är ett av de tio tusen områderna som kom till under rörelsens tidiga år.

 

Örnsro koloniförening har under hundra år förvaltat och utvecklat området på ett förtjäntfullt sätt. Även om avveckling av lotter skett och mark överlåtits till närliggande idrottsplats samt till gång och cykelväg utmed svartån så blomstrar området bokstavligen talat.

 

Ambitionerna är nu och i framtiden att inventera både det ursprungliga byggnadsbeståndet samt givetvis även beståndet av växter."

 


Här kan du se bilder från förra seklet från vårt fina koloniområde. Klicka på valfri bild för ett bildspel. 

 

 

 

Kolonibarn.jpg
Kolonistugan_hos_Folke_Jansson_lott_41.jpg
Karl_signe_Linea_Karl_Erik.1.jpg
Helge_Littorin_o_Ernst_Littorin_med_sonen_Erik_vid_kolonin_1946.jpg
Folke_Rune_Karin_Eriksson.1.jpg
Edvin_Berta_Walter_Eva_Maja_Strand.jpg
Edit_o_John_Nylen1.jpg
Aronsson_1954.1.jpg
Folke_o_Agnes_o_Birger_Holm.jpg